Syltis på Söder

Lika delar mat och kommunikation

Bra med strumporna

staty

Viktigt att hålla hen varm och fötterna, men att utfordra ongen med skräpmat så tidigt på morgonen? Reflektion på väg till gymmet kl. 06.20. Notera ljuset! Det är vår!!